Til startsida Odda Rutebuss AS

 

  

Sist endra:
02.03.09


Om selskapet

Odda Rutebuss AS er eit privat aksjeselskap med 14 aksjeeigarar. Eigarane er idag stort sett frå dei same familiane som har vore med frå starten tidleg i 1920 åra.

 

Fram til august 2008 var lokal rutekøyring i tettstaden Odda og Tyssedal viktigaste oppgåve for selskapet.  15.mai 2007 vedtok Fylkesutvalet å kokurranseutsetja kollektivtrafikken i fylket.  Tilbodspakkane det vart lagt opp til var altfor store og omfattande for selskap i vår storleik.

 

Etter 84 år med rutekøyring vart det for Odda Rutebuss AS i august 2008 slutt med denne aktiviteten. Frå denne tid er Odda Rutebuss AS eit reint turbilselskap.  Som medeigar i turoperatørselskapet Sør Vest Reiser AS er vi i stand til å tilby det meste innan bransjen, og med høg kvalitet.

 

Odda Rutebuss AS driv òg salg av diesel, fyringsoljer,parafin og smøreoljer for YX-Energi Norge AS, og utleige av minibuss og varebil.

 

Odda Rutebuss AS har tilhald i eige bygg på Ragdesletta sentralt i Odda sentrum.

 


Desse sidene er beskytta av lov om opphavsrett

Odda Rutebuss AS
Postboks 34
N-5751 ODDA
Telefon:
 Telefaks:
E-post:
(+47)  53 64 18 65
(+47)  53 64 23 91
post@odda-rutebuss.no