Til startsida Odda Rutebuss AS
 

  

 Historia frå 1924
 til 1979
 

 Historia frå 1980
 

 Historia om godsbil

 

Sist endra:
02.03.09

 

Historie

 

Selskapet vart starta tidleg på 1920 talet. Winterthun & Ystanes Bilrutrer og Hagens Bilruter vart seinare slege saman til Odda Rutebuss A/L og i 1980 omdanna til Odda Rutebuss AS. Aksjeeigarane er Odda familiar og etterkomarar etter pionerane i rutebilnæringa i Odda. Selskapet dreiv persontransport i og utanfor rute. Midt på 1980 talet starta selskapet opp med gods og lastebiltransport og satsa meir på turbilmarknaden. Dette for å kompensera for bortfallet i den ordinære busstransporten på denne tida.

Seinare har denne satsinga vorte ein viktig del av aktivitetane i Selskapet. Vi køyrer gods i Linjegodssystemet og distribuerer diesel, bensin, parafin og fyringsoljer for Hydro Texaco, og selskapet er medeigar i turoperatør selskapet Sør Vest Reiser AS i Stavanger som produserer turar over heile Europa.

 

 

 


Desse sidene er beskytta av lov om opphavsrett

Odda Rutebuss AS
Postboks 34
N-5751 ODDA
Telefon:
 Telefaks:
E-post:
(+47)  53 64 18 65
(+47)  53 64 23 91
post@odda-rutebuss.no